Меню сайту
Календар
«  Травень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Форма входу

Хімія

Атестаційна робота з хімії укладається вчителем із завдань, що охоплюють різні теми курсу хімії основної школи у такому співвідношенні:

 

Відсоток завдань

Клас

Теми

15

7

початкові хімічні поняття;

прості речовини метали і неметали.

45

8

кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами;

основні класи неорганічних сполук;

періодичний закон і періодична система хімічних елементів Менделєєва;

будова атома хімічний зв’язок і будова речовини.

40

9

розчини;

хімічні реакції;

найважливіші органічні сполуки.

 

Атестаційна робота складається із завдань різних типів і рівнів складності, зокрема: завдання з вибором однієї правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; завдання на встановлення правильної послідовності; завдання з короткою відповіддю, серед яких завдання на відтворення генетичного зв’язку між класами неорганічних сполук, завдання на складання рівнянь окисно-відновних реакцій та електронних балансів до них, реакцій йонного обміну в молекулярній та йонній формах; завдання з розгорнутою відповіддю, серед яких задачі різних типів, які передбачають  розгорнутий запис розв’язування задачі з обґрунтуванням кожного етапу.

До атестаційної роботи включаються завдання на визначення рівня сформованості  основних умінь та способів дій, які можна пропонувати як в тестовій формі, так і у вигляді завдань з короткою або розгорнутою відповіддю, а саме:

 • називати речовини за їх формулами, типи хімічних реакцій;

приклади завдань:

 • Установіть відповідність між назвами кислот і хімічними формулами:

Назва кислоти

Хімічна формула

А  нітратна

1 H2SO3

Б  нітритна

2 HNO2

В  сульфатн

3 H2S

Г  сульфідна

4 HNO3

 

 • Укажіть хімічну формулу етанолу:

А  СH4

Б  СH3ОН

В  С2H5ОН

Г  С2H6

5 H2SO4

      

 

 • складати формули найважливіших неорганічних та органічних сполук

вивчених класів, схеми будови атомів перших 20 елементів періодичної системи, рівняння хімічних реакцій;

приклади завдань:

 • Укажіть валентність Сульфуру у леткій сполуці з Гідрогеном:

А  I

Б  II

В  IV

Г  VI

 • Складіть хімічне рівняння реакції хлоридної кислоти з магнієм.
 • Укажіть електронну формулу атома Силіцію:

А       1s22s22p4                      В        1s22s22p2

Б       1s22s22p63s23p4           Г         1s22s22p63s23p2

- характеризувати елементи (від Гідрогену до Кальцію) за їх положенням у періодичній системі та особливості будови їх атомів, хімічні властивості речовин – представників різних класів неорганічних сполук, процеси окиснення і відновлення;

приклади завдань:

 • Користуючись  періодичною системою, схарактеризуй хімічний елемент Натрій.

 

 • Укажіть колір лакмусу в розчині, що утвориться при розчиненні у воді сульфур(IV) оксиду:

А синій                      Б червоний                В фіолетовий             Г жовтий

 • Установіть генетичний ланцюжок добування з кальцій гідрогенкарбонату кальцій гідроксиду. Складіть відповідні хімічні рівняння.

А         Са(НСО3)2

Б         СаО

В         СаСО3

Г         Са(ОН)2

- визначати належність речовин до певного класу, тип хімічної реакції, вид хімічного зв’язку у типових прикладах, ступінь окиснення елементів, можливість перебігу реакцій йонного обміну;

       приклади завдань:

 • Укажіть реакцію обміну:

А  взаємодія магнію з хлором

Б  взаємодія магній оксиду з нітратною кислотою

В  взаємодія магнію з хлоридною кислотою

Г  взаємодія магній оксиду з карбон(IV) оксидом

 • Укажіть пару речовин, у складі яких є хімічний елемент зі ступенем окиснення 0:

1) CO2            2) O2              3) NH3           4) NO             5) HCl            6) N2

А  1, 3

Б  2, 6

В  3, 5

Г  2, 4

- обчислювати об’єм газу за нормальних умов, відносну густину газів, масу, об’єм, кількість речовини реагентів та продуктів реакції,  об’ємні відношення газів за хімічними рівняннями;

приклад завдання:

 • Укажіть співвідношення між об’ємами метану й кисню у реакції повного окиснення:

А  V(CH4) : V(O2) = 1 : 1

Б  V(CH4) : V(O2) = 1 : 2

 В V(CH4) : V(O2) = 1 : 4

       Г  V(CH4) : V(O2) = 2 : 1

 

Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель. Для укладання атестаційних робіт можна використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з хімії, або інші збірники завдань з хімії, що мають відповідний гриф.

Під час проведення державної підсумкової атестації з хімії учням дозволяється користуватися калькуляторами і таблицями: «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Розчинність кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді», «Ряд активності металів».

 

 

 

Математика

Для проведення державної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт. Для учнів загальноосвітніх класів пропонується поділити роботу на 3 частини.

Перша частина – 10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати 4-5 варіантів відповіді.

Наприклад:

Частина перша (завдання 1 - 10)

Оберіть одну відповідь, яка, на вашу думку, є правильною:

 1. Обчисліть значення виразу 25 + 5 × (-7).

а)    210;                  б)       -10;                в)   10;                г) – 210.

 1. Знайдіть 20% від числа 150.

а)  7,5;                     б)    35;                    в)  30;                  г)  50.

 1. Подайте у вигляді многочлена вираз (2х - 1)(2х + 1).

а) (2х + 1)2;             б)  4х2 - 1;               в)  4х2 + 4х +1;     г) 4х2 + 2х +1 .    

 1. Сума коренів рівняння 2х2 + 7х + 5 = 0 дорівнює:

а)  - 2,5;                   б)   - 3,5;                 в)   3,5;                 г) 2,5.

 1. Графік функції у = 5х – 100  перетинає вісь ординат у точці:

а)  (20; 5);               б)  (0; -100);            в)   (0; 100);         г) (20; 0).

6.      Обчисліть: .

а) -3,6;                    б)  4,4;                     в)  -4,4;                г) 4,04.    

7.      Скільки цілих розв’язків має нерівність х2  9.

а)  5;                        б)   6;                     в)   7;                    г) 8.

8.      Діагональ квадрата дорівнює  см. Знайдіть його площу.

а)  1 см2;                 б)  2см2;                в) 2 см2;        г)  см2.

9.      Сума кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, дорівнює:

а)  90о;                    б) 120о;                  в) 60о;                 г) 180о.

10.     Знайдіть координати точки О, відносно якої симетричні

точки M (-2, 7) і N (4; -3).

а) (1; 2);                 б)  (-3; 5);              в) (3; -2);             г) (3; 2).

Виконуючи завдання першої частини, учень не повинен наводити будь-які міркування. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. 

Друга частина атестаційної роботи може складатися із 4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

Наприклад:

Частина друга (завдання 11 - 16)

Розв’яжіть завдання і подайте до кожного відповідь:

 1. Розв’яжіть нерівність  (4х –1)(х - 3) +  х2 > 6 + 5х(х - 2).
 2. Скільки розв’язків має рівняння  -5х2 – 7х = 13 .
 3. Знайдіть дев’ятий член геометричної прогресії, якщо b8 × b10 = 144.
 4. Побудуйте графік функції у = у = – 1.
 5. У прямокутному трикутнику  АВС Ð С = 90 о . Знайдіть АВ, якщо РА = 60о, СЕ ^ АВ, АЕ = 8 см.
 6. Сторони прямокутника дорівнюють 40 см і 30 см. Знайдіть площу круга, описаного навколо цього прямокутника.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо записана правильна відповідь (наприклад: число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Третя частина атестаційної роботи може складатися з 3-4 завдань відкритої форми, для яких учні мають подати розгорнуту відповідь.

Наприклад:

Частина третя (завдання 17 - 20)

Розв’яжіть завдання:

 1. Розв’яжіть рівняння =1 - 5а.
 2. Знайдіть область визначення функції  + .
 3. Вишиванки для хлопчика і дівчинки коштували разом 750 грн. Після того, як вишиванка для хлопчиків подешевшала на 20%, а для дівчаток подорожчала на 20%, вони стали коштувати 660 грн. Знайдіть початкову ціну кожної вишиванки.

20. Довжини сторін трикутника дорівнюють 5 см, 6 см, 10 см. Знайти довжину медіани, проведеної до більшої сторони трикутника.

Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу розв'язання та надав правильну відповідь. Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв і схеми оцінювання завдань, з якими учні завчасно ознайомлені.

Для класів з поглибленим вивченням математики пропонується додати четверту частину роботи. Її рекомендується скласти із 3 завдань, що відповідають програмі поглибленого вивчення математики.

Наприклад:

Частина четверта (завдання 21 - 23)

Розв’яжіть завдання:

 1. Розв’яжіть рівняння

.

 1. Знайдіть розв’язки  нерівності залежно від значення параметра а

.

 1. Запишіть рівняння кола з центром у точці О (-1; -2), яке дотикається до прямої 4х + 3у + 20 = 0.

У кожній із частин атестаційної роботи рекомендується поєднати завдання з алгебри і геометрії у орієнтовному відношенні 2 до 1. Також завдання мають охоплювати увесь курс математики 5-9 класу.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 135 хв. для учнів загальноосвітніх класів.

Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 180 хвилин.

Для оцінювання письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.

 

Інформатика

Для проведення державної підсумкової атестації готують декілька варіантів атестаційних робіт (якщо кількість учнів в класі менша 10, то по одному варіанту на кожного учня).

Пропонується атестаційну роботу поділити на 3 частини.

Перша частина – рекомендується включити 12-14 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності.

Наприклад:

У завданнях оберіть одну правильну відповідь.

1. Укажіть рік, коли було створено першу електронно-обчислювальну машину в Україні.

A) 1942 рік

B) 1946 рік

B) 1951 рік

D) 1953 рік

2. Укажіть режим відображення презентації, створеної засобами МS РоwеrРоіпt, який дає змогу переглянути всі слайди презентації у вигляді ескізів.

А) сторінки нотаток

Б) показ слайдів

В) звичайний

Г) сортувальник слайдів

3. Укажіть, від чого залежить ступінь стиснення файлів під час архівування.

   А) швидкодії комп'ютера

Б) даних, що зберігаються у файлі

В) обсягу дискового простору

Г) обсягу оперативної пам'яті

4. Укажіть тип графічного редактора, що вбудований у середовище текстового процесора МS Word.

А) векторний

Б) растровий

В) тривимірний

Г) фрактальний

5. Укажіть правильне продовження твердження: «Область, у якій створюються і монтуються проекти в середовищі програми МS Windows Movie Maker, відображається у двох видах...».

А) на розкадровці та у вікні попереднього перегляду

Б) на розкадровці та на шкалі часу

В) у вікні попереднього перегляду та на шкалі часу

Г) у вікні попереднього перегляду та в рядку стану

6. Укажіть назву базової алгоритмічної структури, блок-схему якої подано на малюнку.

А) слідування

Б) розгалуження зі скороченою формою

В) цикл з передумовою

Г) цикл з післяумовою

Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

Наприклад:

У завданні складіть блок-схему алгоритму розв'язування задачі.

Нехай відомо кількість мешканців у кожному з ЛГ будинків деякої вулиці. Нумерація будинків неперервна, від 1 до ЛГ. З лівого боку вулиці розташовані будинки, що мають непарні номери, а з правого боку — ті, номери яких є парними. Знайдіть, на якому боці вулиці проживає більше мешканців.

Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити 2 практичних завдання, одне з яких повинно передбачати написання програми.

Наприклад:

Завдання передбачають безпосереднє їх виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.

1. Засобами текстового процесора створіть новий файл, що міститиме відомості про шкідливе програмне забезпечення. Для цього:

1) одним з відомих вам способів створіть текстовий документ, до якого додайте таблицю з назвою «Шкідливе програмне забезпечення», що містить дані про різні види шкідливого програмного забезпечення, шляхи їхнього розповсюдження та принципи дії;

2)      складіть і запишіть до документа список ознак прояву шкідливих комп'ютерних програм;

3)      запишіть у документ основні рекомендації щодо захисту інформаційної системи від дій шкідливого програмного забезпечення;

4)      збережіть документ у файлі з іменем Шкідливі програми.doc у папці Атестація_Прізвище.

У завданні 2 запишіть програму відомою вам мовою програмування.

При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів program.*) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

2. Запишіть програму формування та виведення масиву з N елементів (N < 1000). Елементи масиву — перші N простих чисел (просте число — це натуральне число, відмінне від одиниці, яке ділиться тільки на 1 і на себе).

Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом   загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли розв’язків завдань на комп’ютері роздрукувати на аркушах формату А4 або іншого доступного формату із заздалегідь поставленим штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120 хв.

При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.

 

Фізична культура

До складання державної підсумкової атестації допускаються учні основної медичної групи, які мають дозвіл (списки учнів, які здають зазначене випробування завіряються лікарем медичної установи, який обслуговує навчальний заклад).

Випускники 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали навчальний предмет «Фізична культура», повинні:

 • розуміти значення фізичної культури для особистісного розвитку;
 • мати знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров’я та підвищення фізичної підготовленості;
 • застосовувати елементарні правила гігієни, прості прийоми самоконтролю;
 • володіти способами організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;
 • виконувати залікові вправи (навчальні нормативи);
 • уміти використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.

Державна підсумкова атестація з навчального предмета «Фізична культура» проводиться в один день. Вона складається з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у формі контрольних робіт), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.

На виконання тестових завдань відводиться 45 хв., практичних завдань – 90 хв. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години.

Завдання для державної підсумкової атестації з навчального предмета «Фізична культура» для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, складаються навчальним закладом.

Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію з фізичної культури, отримує індивідуальний варіант роботи (теоретико-методичних основ фізичної культури) та бланк для відповідей підготовлений навчальним закладом зі штампом навчального закладу.

Вибір варіанту атестаційної роботи з теоретико-методичних основ фізичної культури для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом вибору учнем номерів, наприклад від 1 до 10.

Випробування з теоретико-методичних основ фізичної культури складається з розроблених навчальним закладом варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з тестових завдань, які відповідають вимогам знань випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури. До кожного із завдань розробляють 4 варіанти відповідей, серед яких є як вірна, так і невірна або вірна частково (неповна відповідь). Правильною вважається та, що найповніше відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Як приклад, максимальна кількість балів – 36, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання (табл. 1):

Таблиця 1

Рівень навчальних досягнень

Тестові завдання (бали)

Оцінка за 12-ти бальною шкалою

 

Низький

0 – 3

1

4 – 6

2

7 – 9

3

 

Середній

10 – 12

4

13 – 15

5

16 – 18

6

 

Достатній

19 – 21

7

22 – 24

8

25 –27

9

 

Високий

28 – 30

10

31 – 33

11

34 – 36

12

 

Вибір варіанту практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом випадкового вибору учнями білетів. Білети складаються з двох завдань (практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які вчитель розробляє для хлопців та дівчат окремо.

Практичні випробування інструктивно-оздоровчого спрямування складаються із завдань, які дозволяють оцінити уміння учнів в організації і проведенні самостійних занять різного спрямування, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, рухливих ігор та залікових вправ, що оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (табл. 2):

Таблиця 2

Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

 

 

 

Початковий

 

 

1

 

Учень (учениця) розрізнює окремі елементи рухової дії, володіє знаннями, необхідними для виконання певного елементу на рівні розпізнання.

2

 

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки рухової дії, володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння.

    3

 

Учень (учениця) володіє технікою виконання окремих елементів фізичної вправи (комбінації вправ), але зі значним зниженням результату, виконує нормативний показник початкового рівня.

 

 

 

Середній

 

 

    4

 

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки в цілісній структурі та може пояснити умови правильного їх виконання.

5

 

Учень (учениця) при виконанні рухової дії допустив суттєве відхилення від правильного виконання техніки (одна груба помилка*).

6

 

Учень (учениця) здатний виконати техніку окремої фізичної вправи не порушуючи структури рухової дії, виконує нормативні показники середнього рівня.

 

 

 

Достатній

 

 

7

 

Учень (учениця) володіє технікою рухової дії з деякими незначними помилками та може пояснити причини неточного їх виконання, виконує нормативні показники.

8

 

Учень (учениця) виконав рухову дію. Допущено 1-2 незначні помилки, але не порушено структуру рухової дії і практично не знижено кількісний показник, виконує нормативні показники.

9

 

Учень (учениця) близький до правильного виконання техніки рухової дії, але припускається неточностей в амплітуді, напрямку рухів тощо, виконує нормативні показники достатнього рівня.

 

 

 

Високий

 

      

10

 

Учень (учениця) впевнено володіє технікою та підтверджує її засвоєння кількісним показником високого рівня.

11

 

Учень (учениця) уміє пояснити, показати та виконувати правильно рухову дію, виконує нормативні показники високого рівня. 

12

 

Учень (учениця) має системні навички техніки виконання рухової дії, володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; виконує нормативні показники високого рівня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

* груба помилка – помилка, яка порушує структуру рухової дії або її окремі елементи

 

При проведенні залікових вправ учитель фізичної культури повинен ураховувати стан здоров’я (на час складання залікових вправ) та рівень фізичного розвитку учнів.

Вимоги до безпечного проведення практичної частини випробувань:

 • перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;
 • обов’язкова присутність медичного працівника;
 • проведення розминки.

Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середня арифметична суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.

Приклади тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури:

 1. Хто складає олімпійську клятву?

А. Спортсмени.

Б. Спортсмени і судді.

В. Спортсмени, судді і глядачі.

Г . Судді.

 1. До стройових вправ належать:

А. Перешикування.

Б. Біг.

В. Загальнорозвиваючі вправи.

Г. Вправи на гнучкість.

 1. Чим відрізняється біг від ходьби?

А. Фазою приземлення.

Б. Фазою польоту.

В. Фазою відштовхування.

Г. Фазою підготовки.

4. Скільки фаз має стрибок у довжину з розбігу?

А. 3

Б. 4

В. 5

Г. 2

Приклади практичних завдань:

 1. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної хвилинки.
 2. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної паузи.
 3. Скласти і провести з групою комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з гімнастичною палицею для дітей молодшого шкільного віку.
 4. Провести з групою рухливу гру «Невід».
 5. Провести з групою рухливу гру «Вудочка».

Залікові вправи (часові та кількісні показники) для проведення державної підсумкової атестації розробляються окремо для дівчат та юнаків, відповідно до вимог навчальної програми.


ЗНО 2017

 Підготовка до ЗНО 2017

Погода в Широкому
Точний час
Наша адреса:
Дніпропетровська область

Широківський район

смт Широке

вул.Набережна, 120

53700

тел.(05657)2-10-83

e-mail: shirokeschool@gmail.com

Мої знання
Друзі сайту
 • Районний відділ освіти
 • Новоселівська СЗШ
 • Широківська СЗШ №2
 • Степівська СЗШ
 • Олександрійська СЗШ
 • Олександрівська СЗШ
 • Андріївська СЗШ Соф. р-ну
 • Карпівська СЗШ
 • Зеленобалківська СЗШ
 • Кам'янська СЗШ