Меню сайту
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Форма входу

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ

                            2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, тижневого плану.

                         Річний план роботи затверджується педагогічною радою закладу.

                           2.2 Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі тижневих навчальних планів, розроблених та затверджених МОН України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

                           Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи.

                          2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань на здобуття освіти на рівні державних стандартів.

                           2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною семестровою формою навчання.

                            2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють) або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1-го класу).

                            У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого МОН України зразка.

                            2.6. У школі 1 ступеню навчання  для учнів 1-4 класів за бажанням батьків функціонує дві групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування учнів із них здійснюється наказом директора навчального закладу  на підставі заяви батьків. Визначається режим групи продовженого дня наказом директора навчального закладу.

                           2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

                           Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується у 1 класах – 25 травня, у 2-11 класах – 31 травня.

                       Навчально-виробнича практика є обов’язковою для всіх учнів 1-11 класів школи.

                       Навчальний рік поділяється на семестри згідно листа МОН. В період літніх канікул для учнів 1-4 класів на базі навчального закладу  працює ДОЗ з денним перебуванням.

                        2.8. Відволікання учнів від навальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

                       2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації з урахуванням місцевих умов в навчальному закладі запроваджуються канікули, їх тривалість протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

                       2.10 Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у 2-4-х  40 хвилин,  у 5-11 – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків  допускається за погодженням з відділом освіти та СЕС.

                       2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується педрадою і затверджується  директором.

                   У навчальному закладі проводяться індивідуальні , групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

                       2.12. Зміст, обсяг, характер домашніх завдань з кожного предмету визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

                      2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, починаючи з другого, вона доповнюється балами початкового, середнього, достатнього, високого рівнів. Семестровий, річний, підсумковий бал, бал за державну підсумкову атестацію виставляється обов’язково.

                   У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті)  відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

                     2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

                      2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом МОН України від 5.02.2001 р. №44 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 8.02.2001 за №120/5311.

                      2.16 При переведенні учнів  з початкової школи до основної школи передусім береться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання та математики.

                     2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі  затвердженого наказом МОН України 14.12.2000 р. №588 та зареєстрованою Міністерством юстиції України 19,12.2000 р. за №925/5146.

                      2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

                    по закінченні початкової школи – табель успішності;

                    по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

                    по закінченні навчального закладу –атестат про повну загальну середню освіту.

                       2.19. За участь в навчанні учнів 2-10 класів нагороджуються похвальними листами, за особливі успіхи у навчанні нагороджуються учні 11 класу, які мають рівень досягнень з предмету «12» балів і є переможцем шкільних, районних олімпіад.

                                                     - використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

                              - бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із Законодавством України та власним статутом;

                              - отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

                              - залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

                              1.13. У навчальному закладі створюється і функціонують:

                              - методичні об’єднання вчителів-словесників, іноземної мови, математики і фізики, природничих наук, вчителів історії, вчителів фізкультури, вчителів 2-4 класів, класних керівників;

                               - методична рада, яку очолює керівник закладу;

                               - творча груп, під керівництвом директора закладу.

                              1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації здійснюється Широківською центральною районною лікарнею.

                             1.15. Взаємовідносини начального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


ЗНО 2017

 Підготовка до ЗНО 2017

Погода в Широкому
Точний час
Наша адреса:
Дніпропетровська область

Широківський район

смт Широке

вул.Набережна, 120

53700

тел.(05657)2-10-83

e-mail: shirokeschool@gmail.com

Мої знання
Друзі сайту
  • Районний відділ освіти
  • Новоселівська СЗШ
  • Широківська СЗШ №2
  • Степівська СЗШ
  • Олександрійська СЗШ
  • Олександрівська СЗШ
  • Андріївська СЗШ Соф. р-ну
  • Карпівська СЗШ
  • Зеленобалківська СЗШ
  • Кам'янська СЗШ